image010

« Voor de vluchtige tijd die we nog te leven hebben

zouden we ons niet best inzetten
voor de toekomst van onze menselijkheid? »

 

 

 

« Veranderen of sterven »

De afsluitende zin van Peter Joseph (Author of the documentary: ‘Zeitgeist Addendum’) in zijn interview met Charles Robinson. www.whoispeterjoseph.com

Complot theorie?

Makkelijker er een label op te plakken … dan zich correct te informeren…

Waarschijnlijk uit angst om zichzelf in vraag te stellen of met de de noodzakelijke veranderingen te confronteren...

Maar in tegenstelling tot wat de meeste slechtgeïnformeerde mensen denken ...

 

 

Onze oude geloofssystemen verlaten, het monetaire systeem dat binnenkort toch sowieso in onbruik zal raken, alle grenzen openen, alle noodzakelijke levensmiddelen beschikbaar maken voor ieder individu, betekent echter niet dat we onze huidige levensstandaard moeten verliezen, of ook niet dat we terug ons brood moeten verdienen in het zweet des aanschijns.

 

Hebt u het ‘Venus Project’ van Jean-Jacques Fresco al gezien?

En de documentaire van Coline Serreau ‘Think Global Act Rural’?

U moet ze zien of herzien, om zich echt bewust te maken van de huidige mogelijkheden!

Zonder enige twijfel, loopt de maatschappij achter op technologische know-how …Waarom?

Ik laat je het zelf ontdekken, als dit al niet gebeurd is…

 

 

Imagine…

 

Ik kan het niet laten John Lennon's lied nog eens te vermelden, met zo'n titel, geen kwaad nogmaals te beluisteren ...

 

Imagine; Dat we dankzij geothermische energie alleen, vanaf vandaag al als we het zouden willen, voor 4000 jaar groene energie kunnen opslaan!

 

Dankzij alle nieuwe technologiën : Een trein voortstuwen van New York naar Peking in slechts 2 uur, zonder vervuiling of kans op ongevallen ... Nooit meer geen doden of gekwetsten hebben op de snelwegen (slecht nieuws voor verzekeraars en bankiers ...).

 

Gratis, efficiënt en groene publieke transportdiensten.

Ongelooflijk comfortabele woningen voor elk en iedereen!

Zuiver water, frisse lucht en gezonde voeding in overvloed.

Werktaken in overeenkomst met iedereens wensen…

 

Want niemand zal nog moeten werken om  zich te voeden, maar enkel om dienst te verlenen aan de gemeenschap en voor onze eigen persoonlijke groei ...

Kortom, in harmonie leven met onze planeet en onze medeburgers is mogelijk nu!

 

 

De visionaire speech van Charlie Chaplin (passage):

 

In deze wereld is er plaats voor iedereen. En de goede aarde is rijk en kan voor iedereen voorzien.

 

Het vliegtuig en de radio hebben ons dichter bijeen gebracht. 
De aard van deze uitvindingen roept de goedheid van de mens op - schreeuwt om een universeel broederschap - voor de eenheid van ons allen.

 

De ellende die ons treft is slechts een passage van hebzucht - de bitterheid van mensen die bang zijn van menselijke vooruitgang.

 

Laat ons komaf maken met landsgrenzen- weg met hebzucht, haat en onverdraagzaamheid.
Laat ons vechten voor een wereld van gezond verstand, een wereld waar wetenschap en vooruitgang de mendheid naar geluk zullen leiden.

 

De haat van mensen zal voorbij gaan, dictators sterven, en de macht die ze van het volk afnamen zal terugkeren naar het volk.

In de naam van democratie, laat ons allen verenigen!

 

Laat ons allen verenigen… schreeuwde Charlie Chaplin…

 

« Eendracht Maakt Macht», het belgisch devies… Inderdaad… maar…

 

 

… Hoe verenigen we ons?

 

Volgens mij: tijdverlieseen tamelijk onmogelijke missie proberen te verenigen in een patriarchale en monogame samenleving zoals de onze, zoals ik eerder uiteen zette in de tekst: « Stuurloos op drift? ».

image011

 

Bio eten, groen stemmen, aan yoga doen of mediteren… zijn niet genoeg…

We moeten eerst onze levensgewoontes veranderen!

Want het wordt duidelijk dat ze niet werken, het is hoog tijd dat we onze manier van leven herevalueren,

of gaan we door met geloven in deze ketterij van geboorte in de pijn?

 

Doorgaan met elkaar het beste wensen met nieuwjaarsdag, door champagne te drinken, terwijl elke dag 40.000 kinderen sterven van onze onverschilligheid ...?

Hoeveel bloedvergieten nog, vooraleer we onze mentaliteit zullen veranderen?

Al onze ellende en die in de wereld is enkel te wijten aan onze ON-verantwoordelijkheid!

 

 

Het huidige economische systeem weerspiegelt enkel onze bezitterige, individualistische en egoïstische liefde dit ontstaat door dit monogame en patriarchale maatschappij-concept, dat compleet onmenselijk is!

 

 

Als we morgen in het licht van een matriarchale ‘polyamory’ maatschappij-concept leven
zoals voorgesteld door Moeder Natuur zélf (naar wie we weigeren te luisteren…).
Het monetaire systeem zal van zichzelf verdwijnen, omdat het zijn nut zal verloren zijn.

 

Het zal waarschijnlijk zelfs niet nodig zijn om een monetaire boycot te organiseren...

 

 

 

‘Samenhorigheid' leren, omdat het de enige oplossing is!

image012

 

Veel van ons zijn tegenwoordig al in deze richting aan het evolueren, door hun woning te delen door de steeds hoger wordende huurprijzen.

 

Het is ondertussen praktisch onmogelijk geworden om in eender welke stad in Europa een huurprijs lager dan 300€ per maand, kosten inbegrepen. (Voor deze prijs ben je best tevreden met een duiventil…).

 

Veronderstel dat men een hondertal mensen met elk een huurbudget 300€ samenbrengen, betekent dit een gemeenschappelijk budget van 30.000€/maand.

 

Voor zolang dit monetaire systeem het uithoudt, kun je met 30.000€… een fantastisch eigendom van een hondertal hectares met een centraal kasteel huren, … en alle comfort en luxe veroorloven ... of waarom niet in een klooster of abdij, die er tegenwoordig toch allemaal verlaten bijliggen.

 

Iedereen kan zijn eigen ruimte hebben, Mongoolse yurts bijvoorbeeld die over gans het domein verspreid zijn en in het kasteel zelf worden alle gemeenschappelijke ruimtes onder gebracht zoals refters, biblioteken, badkamers en waarom niet:  zwembad, Jacuzzi, sauna, Ping-Pong tafel… etc. 

 

Een korte lijst van enkele van de voordelen we zouden ondervinden door in gemeenschappen te leven:

 

  • Alle dagelijkse taken en onderhoudwerken zijn duidelijk verlicht.
  • Alle aankopen worden in vrak besteld en gezien de hoeveelheden, kunnen geleverd worden.
  • Overgrote deel van fruit en groenten kunnen zelf gecultiveerd worden.
  • Andere basisvoedingsmiddelen, zoals brood, kunnen gebakken worden in de gemeenschapskeukens.
  • Mensen van de derde leeftijd zullen niet meer in rustoorden belanden omdat voor hen gezorgd kan worden door de rest van de gemeenschap.
  • Ouderlijks zorgen voor de kinderen worden gedeeld onder alle volwassenen.

 

Samenvattend, we zouden door de kracht van onze gemeenschappen meer vrijheid en zelfstandigheid genieten en dit ... zelfs zonder kasteel ...

 

En als we allemaal kunnen leven vanuit eenzelfde liefde, zonder politieke of religieuze belemmering, zouden we in staat moeten zijn van iedereen te houden en zullen we ons dus niet langer emotioneel verwaarloosd of sexueel gefrustreerd moeten voelen.

 

Het enige probleem met dit idee ... dat trouwens niet nieuw is ... dat het bijna onmogelijk geworden is door administratieve beperkingen. In ieder geval riskeren we als sekte beschouwd te worden.

 

Dat gezegd zijnde ... : " Waar een wil is, is een weg" 

 

 

 

Het is altijd een kwestie van aantal.

 

Als een steeds groter aantal mensen vraagt om wetten te laten ratificeren in termen van samenwonen, zullen we uiteindelijk verkrijgen wat we willen. Dit is één van dé prioriteiten om aan te werken volgens mij.

 

Talrijke burgerinitiatieven ontstaan dagelijks in alle landen ter wereld, eco-dorpen en eco-steden 

duiken overal op als paddestoelen. Auroville in India is ongetwijfeld het beste voorbeeld hiervan:
reeds 40 jaar in bestaan en vandaag leven zo'n 4.000 Aurovillians in quasi totale autarchie van het monetaire systeem,
omdat ze bijna volledig zelfvoorzienend zijn geworden. 
Voor alle reeds bestaande gemeenschappen dient enkel nog het maatschappelijk systeem van hun jeugd te verlaten ...
om echt in harmonie te leven en ervoor te zorgen dat niemand ooit nog verwaarloosd word. 


Wanneer zullen we de eerste Belgische voorbeelden zien van dit soort samenlevings-dorpen of woonblokken?

 

 

 

« Van alle Galliërs, zijn de Belgen de dappersten … »

 

Waar... of niet… het doet er niet toe… Ik voel dat wij als belgische burgers, een belangrijke verantwoordelijkheid dragen voor verandering. Misschien een profetische zin van Julius Caesar?

 

Ja, want België is sinds haar kunstmatige oprichting in 1830 een zeer strategische plaats geworden in  het mondiale bestuur ...

 

Niet-Belgische vrijmetselaars… zijn de koningen van België geworden… hebben ervoor gezorgd dat Brussel de hoofdstad werd van Europa, het hoofdkwartier van NATO, de europese hoofdkwartieren van de Wereldbank, VN, WGO...etc.

 


Glaxo Smith Kline, 's werelds grootste vaccin-producent, 9000 bedienden wereldwijd, waarvan 2/3 (6000 mensen) in Wavre (25 km van Brussel), in een industrieel complex dat even goed beveiligd is als de NATO… Prikkeldraadhekkens, veiligheidsagenten aan alle ingangen, gemotoriseerde politie patrouilles, honderden mobiele veiligheidscameras … 
Deze ganse armada om een bedrijf te beschermen dat schijnt aan de afbouw van de wereldbevolking te werken … 
En wat meer is, het bedrijf lijkt te genieten van een speciale tax-behandeling, die reeds aangeklaagd werd in de media,
maar we laten hen begaan ... onder het mom van jobbehoud ... en ongetwijfeld steekpenningen ... 

 

Ter herinnering, de Spaanse griep van 1918 eistte meer doden in Europa dan de 2 wereldoorlogen samen ... tussen 30 en 80 miljoen doden ... 4 jaar nadat soldaten van '14 allemaal ingeënt waren ...
Vreemd toch dat de media hier nooit een woord over reppen, vindt u niet? 
Over de 2de wereldoorlog bestaan er echter allerhande series, films, komedies en documentaires die herhaaldelijk getoond worden.
En tot op vandaag worden mensen nog steeds vervolgd om andere feiten te verkondigen dan die van de officiële versie ... wegens "negationisme" onder de Gayssot Wet ...

image013

De bruine plaag (=Nazisme) is nog steeds niet verdreven...

 


Dankzij de laatste H1N1 massa vaccinatie, zijn wereldwijd zo'n 900 miljoen mensen drager van een cocktail van 3 virussen:

De mexicaanse verkensgriep, de vietnamese vogelgriep en de spaanse (mensen) griep, allen bewezen reeds hun efficiëntie ...

De onvermijdelijke en onomkeerbare mutatie van deze 3 virussen staan de komende maanden, jaren te gebeuren ...  

Beter te voorkomen dan genezen… (het is nog niet te laat om gedevaccineerd te geraken!).

Weet u trouwens wat er zal gebeuren op de dag dat de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO) een wereldepidemie afkondigd? Alle WGO lidstaten ... practisch alle landen ter wereld ...

zullen een verplicte vaccinatie moeten doorvoeren zoals opgelegd door “De Speciale Bevoegheden”.

image014

 

In België werd "De Speciale Bevoegheden" ondertekend door de 150 parlementairen en de koning.

 Hebben zij het volk geraadpleegd voor zo'n beslissing? En weet je wat nog het ergste is ...

Het Vaccin dat helemaal klaar is (in Waver ...) om zogezegd de geprogrammeerde epidemie te counteren, bevat een Vero chip, ter verduidelijking : een electronische nano-chip dat onze nieuwe identiteitskaart zal worden...

 

Info aan moslims : Al degene die de laatste jaren naar Mecca wilden reizen hebben zich, om hun visa te kunnen bekomen,
moeten laten inenten met het H1N1 vaccin, dat de virale wortel van de varkensgriep bevat ...
en dit natuurlijk allemaal met de medewerking van jullie goedgeïnformeerde (of dat zou toch moeten) bestuurders...

 

En dit Europa dat ons verraad, laten we niet meer bang zijn om erover te praten: www.relay-of-life.org

 

« De Nazi roots van de Europese Unie in Brussel ».

 Verdrag van Lissabon, wettelijke immuniteit voor pharmaceutische laboratoria, Codex Alimentarius … etc.

image015

 

Het doel van deze tekst is niet zozeer zaken aanklagen, alhoewel nog nodig ...

Maar eerder om u, de lezer, te overtuigen dat verandering mogelijk is en dat elk van ons een rol kan spelen in de noodzakelijke en dringende transformatie van onze samenleving. 

 

 

« Voor de korte tijd die ons rest…zouden we ons niet beter inzetten voor de toekomst van de mensheid? »

 

 

 

 

« Het mogelijk geworden »

image016

enthousiasme

 

 

Enthusiasm recreates!”

 

 

Laat ons enthusiast zijn,
want een andere wereld is mogelijk nu!

Het vereist enkel, wil en passie,
of nog beter gezegd : aanvaarding!

 

Want uiteindelijk overwint liefde alles!

Al onze dromen kunnen eenvoudig gerealiseerd worden,

want alles ligt binnen handbereik!

 

Niks is onmogelijk ...
Waarom wachten op morgen?


Als de tijd dringt…

De regering lijkthaar stappenplan te hebben versneld,

wat mij een bewijs is dat ze aan de verliezende hand zijn ...

Hoog tijd om het onze te versnellen!

 

"Als de bij verdwijnt van onze planeet (al bijna 80 %...), heeft de mens hoogstens nog 4 jaar te leven"

"De wereld wordt niet verwoest door de kwaadaardigen, maar door deze die hen laten doen"
A.Einstein

 

Passage uit het frans lied « Une goutte de plus » door Keny Arkana

Samen, zijn we de wereld en het systeem niets!

Soms is er slechts één extra druppel nodig, om alles te veranderen, in evenwicht te brengen of omver te laten vallen

Geluk heeft er niks mee te maken, enkel een druppel

Ik ben slechts een druppel, temidden van een oceaan,
dat weet dat we samen veel golven kunnen maken en overal rondspatten.

Gedreven door een de wind van wijsheid, komende van de hemel,

een beetje meer geloof dat elke link versterkt en de keten herstelt

We geraken er wel, want we zijn allemaal een extra druppel

en elke druppel is belangrijk!

 

Zoveel dingen te ondernemen en aan te klagen.

We verzoeken je om je aan te sluiten bij onze diverse initiatieven,

en ook zelf initiatieven te nemen!

Om de noodzakelijke ontwaking te realiseren

Onze aantallen zullen het verschil maken!

 

image019

 

 

Disclaimer

We plaatsen onszelf onder de bescherming van

Artikel 10 van het tweede Verdrag van Bern,

Artikel 10 van de europese Conventie van de Rechten van de Mens ,

en artikel 19 van de universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

Erkenning van de rechten voor iedereen op informatie en de vrijheid van mening en meningsuiting.

 

image020

Eerste publicatie : December 2013